Ograniczenie emisji CO2 – gminny system doradztwa


Doradcy energetyczni PODR Dyżury doradców w gminach Odnawialne Źródła Energii Efektywność energetyczna Formy wsparcia Linki i materiały do pobrania

Realizacja przez PODR zadania ”Ograniczenie emisji CO2 – gminny system doradztwa”, ma na celu poprawę świadomości ekologicznej mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii poprzez angażowanie odbiorców w działania z tego zakresu. Doradcy energetyczni PODR zapewnią nieodpłatne doradztwo energetyczne w każdej gminie województwa pomorskiego. Łącznie doradcy udzielą ponad 4 tys. porad indywidualnych oraz przeprowadzą 130 spotkań informacyjnych dla organów samorządu terytorialnego oraz rolniczego.

Zapraszamy mieszkańców obszarów wiejskich, w szczególności rolników oraz przedstawicieli samorządów terytorialnych województwa pomorskiego do korzystania z nieodpłatnych konsultacji w zakresie doboru działań modernizacyjnych i inwestycyjnych poprawiających efektywność wykorzystania energii, prowadzących do zmniejszenia emisji CO2 oraz zanieczyszczeń powietrza, a także zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Ograniczenie emisji CO2 - gminny system doradztwa

Nazwa zadania: Ograniczenie emisji CO2 – gminny system doradztwa

Koszt kwalifikowany zadania: 200.000,- zł

Kwota i forma dofinansowania: 160.000,- zł dotacji

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

https://wfos.gdansk.pl/

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA