Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU 2018

Rozpoczęła się XXV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „ROLNIK-FARMER ROKU”.

Głównym celem Konkursu jest promowanie nowoczesnego rolnictwa i tych producentów rolnych, którzy dzięki pomysłowości, inicjatywie i wykorzystywaniu narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej modernizują i rozwijają swoje gospodarstwa, a także kreowanie pozytywnego wizerunku polskiej wsi i rolnictwa.

Konkurs, którego organizatorem jest Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU”, objęty jest patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz JM Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Kandydatów do tytułu „Rolnik-Farmer Roku” zgłaszają: Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz Członkowie Stowarzyszenia Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU.

Do udziału w kolejnej edycji tego prestiżowego wydarzenia chcielibyśmy zgłosić najlepszych rolników z województwa pomorskiego.

Konkurs odbywa się w pięciu kategoriach. Podstawowym kryterium oceny kandydatów w poszczególnych kategoriach jest efektywność gospodarowania mierzona wydajnością i uzyskiwanymi plonami. Zgodnie z regulaminem w Konkursie mogą brać udział rolnicy, którzy uczestniczyli w minionych edycjach, jednakże nie uzyskali najwyższego tytułu. Uroczyste ogłoszenie wyników XXV edycji Konkursu nastąpi w lutym 2019 roku podczas Gali Finałowej.

W imieniu organizatorów Konkursu „ROLNIK-FARMER ROKU” zwracamy się z prośbą do Państwa, którzy zainteresowani są udziałem w Konkursie i spełniają regulaminowe kryteria, o przesłanie zgłoszeń do Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu na adres: szkolenia@podr.pl w terminie do 25 maja 2018  r.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela Iwona Brzoskowska, tel. 58 326 39 13, e-mail: i.brzoskowska@podr.pl i pracownicy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego – kontakt do PZDR.

Do pobrania:

LINK:

  • Kliknij poniższy link aby zapoznać się z podsumowaniem XXIV edycji konkursu ROLNIK – FARMER ROKU

http://farmer-roku.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=126&Itemid=247&lang=pl

 

Ilość wyświetleń artykułu: 3013