Ogólnopolski konkurs „Doradca Roku”

Konkurs „Doradca Roku” – etap wojewódzki rozstrzygnięty

W dniu 24.09.2020 r. komisja konkursowa po ocenie zgłoszenia zgodnie z §8 Regulaminu, wybrała doradcę do II etapu – krajowego.

Województwo pomorskie w II etapie ogólnopolskiego konkursu „Doradca Roku” będzie reprezentowała Pani Regina Kleina – kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kartuzach.

Gratulujemy i życzymy sukcesu w etapie krajowym.


Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego zapraszają do udziału w I edycji ogólnopolskiego konkursu „DORADCA ROKU”.

Konkurs skierowany jest do doradców wpisanych na listę doradców rolniczych lub doradców rolnośrodowiskowych PROW 2014-2020 prowadzoną przez Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, świadczących usługi dla rolników.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

I etap – wojewódzki,

II etap – krajowy.

Kandydaci do konkursu na etapie wojewódzkim zgłaszani są do WODR. Zgłoszenia może dokonać  podmiot działający na terenie województwa, świadczący usługi na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym komórki organizacyjne wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego na formularzu (Załącznik nr 1 do Regulaminu).

Komisja konkursowa oceni zgłoszenia i dokona wyboru doradcy do II etapu – krajowego na podstawie kryteriów oceny zgodnie z §8 Regulaminu.

Termin zgłoszeń do I etapu konkursu:  10 września 2020 r.

Formularz zgłoszenia (Załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z dokumentami poświadczającymi realizację przedsięwzięć wymienionych w § 8 ust. 1.1 pkt 1-5 należy dostarczyć do Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu:

  • za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@podr.pl lub
  • osobiście/pocztą tradycyjną na adres:

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3 , 83-422 Nowy Barkoczyn
z dopiskiem: konkurs „Doradca Roku”

Osoba do kontaktu:
Iwona Brzoskowska, e-mail: i.brzoskowska@podr.pl tel. 58 326 39 14, kom. 607 143 756

 

Do pobrania:

Regulamin konkursu „DORADCA ROKU”

Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1)

Ilość wyświetleń artykułu: 686