Rada Społeczna

Rada Społeczna PODR 2021


Poprzedni skład Rady:

Rada działa przy Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 474.)

Członkowie Rady zostali powołani na podstawie:

– Uchwały Nr 380/37/15 z dnia 28.04.2015 r. Zarządu Województwa Pomorskiego

W skład Rady wchodzą:

 1. Tadeusz Haase – przewodniczący Rady – przedstawiciel Zarządu Województwa Pomorskiego
 2. Alfred Porte’e – wiceprzewodniczący Rady – Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych, Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie
 3. Stanisław Szpura – przedstawiciel Sejmiku Województwa Pomorskiego
 4. Zenon Bistram – przedstawiciel Pomorskiej Izby Rolniczej
 5. Lech Kolaska – przedstawiciel Pomorskiej Izby Rolniczej
 6. Józef Turzyński – Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
 7. Stanisław Anders – Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”
 8. Tomasz Anders – Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników
 9. Roman Korab – Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni”
 10. Jarosław Kapiszka – Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce
 11. dr hab. Stefan Dobosz – Zakład Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach

 

 


Poprzedni skład Rady:

 1. Mirosława Domańska – przewodnicząca Rady – Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Radostowie
 2. Alfred Porte’e – wiceprzewodniczący – Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych, Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie
 3. Tomasz Anders – Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników
 4. Lech Kolaska – przedstawiciel Pomorskiej Izby Rolniczej
 5. Zenon Bistram – przedstawiciel Pomorskiej Izby Rolniczej
 6. Andrzej Bojanowski – Związek Zawodowy Rolników „OJCZYZNA”
 7. Stanisław Anders- reprezentujący związki zawodowe rolników działające na obszarze województwa pomorskiego
 8. Stanisław Szpura – przedstawiciel Sejmiku Województwa Pomorskiego
 9. Tadeusz Haase – przedstawiciel Zarządu Województwa Pomorskiego
 10. Józef Turzyński – Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
 11. dr hab. Stefan Dobosz – przedstawiciel zgłoszony przez szkoły wyższe oraz instytuty badawcze, kształcące i realizujące działania na potrzeby rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

 

Powołani na podstawie:

– Uchwała Nr 403/306/10 z dnia 6.04.2010 r. Zarządu Województwa Pomorskiego

– Uchwała Nr 507/248/13 z dnia 21.05.2013 r. Zarządu Województwa Pomorskiego