Konkurs kulinarny o Bursztynowy Laur Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie Smaki”

W Konkursie mogą uczestniczyć:

a) kategoria produkt: przedsiębiorcy, prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą w województwie pomorskim w zakresie produkcji żywności z przeznaczeniem jej na rynek, w tym gospodarstwa rolne wytwarzające w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego oraz producenci indywidualni prowadzący działalność w województwie pomorskim w zakresie produkcji żywności przeznaczonej wyłącznie na potrzeby własne (osoby fizyczne, koła gospodyń wiejskich, szkoły gastronomiczne, stowarzyszenia, gospodarstwa rolne i agroturystyczne), którzy wypełnią Kartę zgłoszenia (zał. nr 1 do Regulaminu), dołączą do niej unikatowy przepis na pomorski produkt (opcjonalnie z jego fotografią) oraz, w przypadku zakwalifikowania się, zaprezentują produkt podczas finału Konkursu.

b) kategoria potrawa: restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, w tym kwatery agroturystyczne prowadzące niesezonową działalność gastronomiczną w województwie pomorskim, koła gospodyń wiejskich z województwa pomorskiego posiadające osobowość prawną, którzy wypełnią Kartę zgłoszenia (zał. nr 2 do Regulaminu), dołączą do niej unikatowy przepis na pomorską potrawę (opcjonalnie z jej fotografią) oraz, w przypadku zakwalifikowania się, zaprezentują potrawę podczas finału Konkursu.

Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2020 r. wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenia (opcjonalnie z fotografią) potrawy i/lub produktu na adres:

1) Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Środowiska i Rolnictwa,

80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

z dopiskiem Konkurs Kulinarny o Bursztynowy Laur Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie Smaki”

lub

2) pocztą elektroniczną na adres e-mail: m.polak@pomorskie.eu . W przypadku tej formy wysyłki, należy

wysłać skan podpisanej ręcznie przez upoważnione osoby karty zgłoszenia.

lub

3) osobiście do sekretariatu Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, I piętro, pokój 100.

 

Do pobrania:

regulamin konkursu
zał. 1 – karta zgłoszenia produktu
zał. 2 – karta zgłoszenia potrawy

Kalendarz wydarzeń

Pomoc zdalna

Blog dla Rolnika

Blog dla Rolnika

Nasz miesięcznik

Pomorskie Wieści Rolnicze

SIR

BIOPOMORZE

PROJEKTY

 

Projekt BIOBALT

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka środków ochrony roślin

Gospodarka nawozami

Racjonalna gospodarka nawozami

Ograniczenie emisji CO2

Ograniczenie emisji CO2

Infobox projektowy 1

WFOSiGW wersja kolor

Infobox projektowy 2

Infobox projektowy 1

Infobox projektowy 3

Infobox projektowy 2