Konkurs Rolnik FARMER Roku 2020

Rozpoczęła się XXVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „ROLNIK-FARMER ROKU”.

Głównym celem Konkursu jest promowanie nowoczesnego rolnictwa i tych producentów rolnych, którzy dzięki pomysłowości, inicjatywie i wykorzystywaniu narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej modernizują i rozwijają swoje gospodarstwa, a także kreowanie pozytywnego wizerunku polskiej wsi i rolnictwa.

Konkurs, którego organizatorem jest Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU”, objęty jest patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Kandydatów do tytułu „Rolnik-Farmer Roku” zgłaszają: Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz Członkowie Stowarzyszenia Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU.

Konkurs odbywa się w pięciu kategoriach. Podstawowym kryterium oceny kandydatów w poszczególnych kategoriach jest efektywność gospodarowania mierzona wydajnością i uzyskiwanymi plonami. Zgodnie z regulaminem w Konkursie mogą brać udział rolnicy, którzy uczestniczyli w minionych edycjach, jednakże nie uzyskali najwyższego tytułu. Uroczyste ogłoszenie wyników XXVII edycji Konkursu nastąpi na przełomie styczeń/luty 2021.

Do udziału w kolejnej edycji tego prestiżowego wydarzenia chcielibyśmy zgłosić najlepszych rolników z województwa pomorskiego.

W imieniu organizatorów Konkursu „ROLNIK-FARMER ROKU” zwracamy się z prośbą do Państwa, którzy zainteresowani są udziałem w Konkursie i spełniają regulaminowe kryteria, o przesłanie zgłoszeń do Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu na adres: sekretariat@podr.pl  w terminie do 15 czerwca 2020  r.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela Marta Sztandarska, tel. 58 326 39 12, e-mail: m.sztandarska@podr.pl  i pracownicy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego – kontakt do PZDR.

Do pobrania:

  1. Ankieta (zgłoszenie)
  2. Regulamin
  3. Harmonogram

LINK:

Ilość wyświetleń artykułu: 1462