Zagrody edukacyjne

baner_zagrody

Projekt ogólnopolskiej sieci agroturystycznych gospodarstw edukacyjnych pn. „ZAGRODA EDUKACYJNA” realizowany jest przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w  Krakowie we współpracy z wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem projektu jest opracowanie i upowszechnienie koncepcji funkcjonowania gospodarstw edukacyjnych, jak również zasad uczestnictwa gospodarstw edukacyjnych w ogólnopolskiej sieci.

Celem strategicznym projektu jest:

  • różnicowanie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich
  • podniesienie prestiżu zawodu rolnika i upowszechnienie wiedzy w zakresie pochodzenia żywności
  • zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi.

 

„Zagroda edukacyjna” – przedsięwzięcie prowadzone przez mieszkańca wsi, na obszarach wiejskich, posiadające zwierzęta gospodarskie albo uprawy rolnicze przeznaczone do prezentacji dla grup dzieci i młodzieży przyjmowanych w ramach programów szkolnych lub udostępniane jako atrakcja turystyczna dla rodzin z dziećmi i dorosłych podróżujących indywidualnie, gdzie realizowane są przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród wymienionych poniżej:

 

  • edukacja w zakresie produkcji roślinnej
  • edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej
  • edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych
  • edukacja w zakresie świadomości  ekologicznej i konsumenckiej
  • edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi,  tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej.

 

Zajęcia edukacyjne w gospodarstwach rolnych sprzyjają zachowaniu żywotności obszarów wiejskich, a poprzez spotkanie z przyszłymi konsumentami dają zrozumienie dla potrzeb gospodarki wiejskiej. To przede wszystkim twórczy rozwój rodzin rolniczych oraz dodatkowy dochód. Szkolnictwo zaś zyskuje urozmaicony proces nauczania zorientowany na działania praktyczne, w tym poznanie kultury wiejskiej.

 

Uczestnictwo w sieci jest dobrowolne i bezpłatne, daje członkom wymierne korzyści, m. in. promocję  na  portalu  www.zagrodaedukacyjna.pl, wsparcie doradcze i szkoleniowe, możliwość wzajemnej  wymiany  doświadczeń na portalu społecznościowym. Do uczestnictwa w sieci może przystąpić każdy obiekt spełniający definicję „Zagrody edukacyjnej”. Przystąpienie do sieci odbywa się na podstawie kwestionariusza
i rekomendacji uprawnionego doradcy.

Sieć zagród edukacyjnych na stronie: www.zagrodaedukacyjna.pl

Operator sieci: Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Meiselsa 1
31-063 Kraków
tel. 12/ 424 05 23 (13)
e-mail: drow.krakow@cdr.gov.pl

Koordynator w województwie pomorskim:
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Lubań

Agnieszka Pestka
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
Biuro DROW – Pruszcz Gdański ul. Z. Wróblewskiego 3,
(budynek B Pomorskiej Izby Rolniczej, wjazd od ul. Raciborskiego).
Tel. 607 143 751
e-mail: a.pestka@podr.pl