Produkcja ekologiczna

Unijne logo produkcji ekologicznej


Baza zwierząt ekologicznych przeznaczonych do obrotu


BIOPOMORZE


 

od 2021 roku wzrost!

Wysokość stawek płatności w Działaniu „Rolnictwo ekologiczne”


Aktualizacja marzec 2021

Zasady realizacji działania „Rolnictwo ekologiczne” w PROW 2014-2020


Wykaz roślin objętych płatnością ekologiczną – od kwietnia 2017 r.

Wykaz roślin objętych płatnością ekologiczną pak. 3. 9. Od luty 2020


Produkcja Ekologiczna Cz. 1

Produkcja Ekologiczna Cz. 2

Produkcja ekologiczna - okładka broszury

Produkcja Ekologiczna


Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2017–2018


Artykuły merytoryczne


Druki i linki do pobrania

 

Wykaz aktów prawnych dotyczących rolnictwa ekologicznego

 

Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego

 

Lista upoważnionych jednostek certyfikujących w Polsce https://www.gov.pl/web/rolnictwo/jednostki-certyfikujace

 

Odstępstwa

 

Pozwolenie na materiał nieekologiczny  (http://piorin.gov.pl/rolnictwo-ekologiczne/pozwolenie-na-material-nieekologiczny/)

 

Wykaz materiału ekologicznego

 

Wykaz środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym (https://www.ior.poznan.pl/19,wykaz-srodkow-ochrony-roslin-do-produkcji-ekologicznej.html?&nobreakup#akapit_26)

Wykaz środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rodki-ochrony-roslin-spelniajace-wymogi-produkcji-ekologicznej) – ze strony MRIRW środki zarejestrowane w Polsce

 

Wykaz nawozów i środków poprawiających właściwości gleby dozwolonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym (http://iung.pulawy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=348&Itemid=159)

– Wykaz produktów naturalnych innych niż nawozy i środki poprawiające właściwości gleby, które mogą być stosowane w rolnictwie ekologicznym

Oświadczenie o grupie rolników ubiegających się o przyznanie płatności ekologicznej (PROW 2014-2020)

Wykaz dodatków paszowych do produkcji ekologicznej spełniających wymagania określone w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego


Filmy i przydatne linki

ROLNIKU. CO ZAROBIĆ ABY ZAROBIĆ. ODCINEK 1 – EKOLOGICZNE KOZY

Kalendarz wydarzeń

Pomoc zdalna

Blog dla Rolnika

Blog dla Rolnika

Nasz miesięcznik

Pomorskie Wieści Rolnicze

SIR

BIOPOMORZE

PROJEKTY

 

Projekt BIOBALT

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka środków ochrony roślin

Gospodarka nawozami

Racjonalna gospodarka nawozami

Ograniczenie emisji CO2

Ograniczenie emisji CO2

Infobox projektowy 1

WFOSiGW wersja kolor

Infobox projektowy 2

Infobox projektowy 1

Infobox projektowy 3

Infobox projektowy 2