Edukacja dorosłych

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 – Edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne osób dorosłych

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 jest dokumentem opracowanym zgodnie z wymogami wynikającymi z Umowy Partnerstwa, zatwierdzonej przez Komisję Europejską w październiku 2017 r., która zobowiązała Polskę do opracowania ZSU wg zapisu rozdziału „Cel tematyczny 10: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie”, a także z wymogami dokumentu strategicznego „Perspektywa uczenia się przez całe życie”, dokumentacji „OECD Skills Strategy” (strategia umiejętności OECD) oraz założeń Nowego Europejskiego Programu na rzecz Umiejętności.

Cały artykuł po kliknięciu na link.

Opublikowano: 12-2020

Kalendarz wydarzeń

Pomoc zdalna

Blog dla Rolnika

Blog dla Rolnika

Nasz miesięcznik

Pomorskie Wieści Rolnicze

SIR

BIOPOMORZE

PROJEKTY

 

Projekt BIOBALT

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka środków ochrony roślin

Gospodarka nawozami

Racjonalna gospodarka nawozami

Ograniczenie emisji CO2

Ograniczenie emisji CO2

Infobox projektowy 1

WFOSiGW wersja kolor

Infobox projektowy 2

Infobox projektowy 1

Infobox projektowy 3

Infobox projektowy 2