„Chroń zapylacze – bezpieczne, stosowanie środków ochrony roślin”

20 października 2018 r. w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbyło się Sympozjum Pszczelarskie. Jego otwarcia oraz powitania, jak zwykle licznie przybyłych, gości dokonała Maria Miłoszewicz – Cichocka, kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska.

Pierwszym prelegentem była lek. wet. Katarzyna Balawender – z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku, która omówiła wymagania weterynaryjne przy pozyskiwaniu i wprowadzaniu do obrotu produktów pszczelich. W wystąpieniu Pani Inspektor, nie zabrakło zagadnień dotyczących prowadzenia sprzedaży bezpośredniej produktów z pasieki. Szczególne zainteresowanie pszczelarzy wzbudziły jednak, co potwierdzały liczne pytania padające z sali, informacje dotyczące prowadzenia sprzedaży w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego.

Drugi wykład, który przedstawił dr Tomasz Kiljanek – z Zakładu Farmakologii i Toksykologii, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB w Puławach. Podobnie jak poprzedni wykładowca, Pan Tomasz został dosłownie „zarzucony” pytaniami pszczelarzy. W swoim wystąpieniu przedstawił w jaki sposób prowadzony jest monitoring zatruć pestycydami w Polsce, omówił główne przyczyny zatruć pszczół, jakie środki stwarzają największe zagrożenia dla owadów zapylających oraz na jakich roślinach pożytkowych one występują. Została przedstawiona instrukcja postępowania w wypadku zatrucia, uzyskaliśmy również informację, gdzie możemy oddać próbki materiału do badań toksykologicznych.

Temat „Ochrona roślin bezpieczna dla pszczół”, podsumowujący spotkanie, omówił mgr Grzegorz Manowski, reprezentujący PODR w Lubaniu. Z jego wystąpienia mogliśmy dowiedzieć się jakie obostrzenia prawne dotyczą stosowania środków ochrony roślin w rolnictwie oraz w jaki sposób należy prowadzić opryski, aby nie stwarzały one zagrożenia dla owadów zapylających.

Główne wnioski, które pojawiły się w dyskusji kończącej spotkanie to:

  • prowadzenie pasieki i sprzedaż produkcji zgodna z obowiązującym prawem jest coraz łatwiejsza, przydałaby się jednak dalsza liberalizacja przepisów w tym zakresie,
  • pomimo różnorodnych zabezpieczeń stwarzanych przez producentów środków ochrony roślin, jak również instytucji stanowiących prawo w zakresie ich stosowania, ochrona zapylaczy jest ciągle niewystarczająca,
  • należy zgłaszać każde podejrzenie o zatrucie, nawet kiedy nie wierzymy w powodzenie postępowania wyjaśniającego; brak zgłoszeń fałszuje prawdziwy obraz występowania tego zjawiska.

Pomimo trudnej tematyki, wzbudzającej często dużo emocji wśród słuchaczy, jesienne Sympozjum odbyło się w przyjaznej, koleżeńskiej atmosferze, dając możliwość dyskusji pomiędzy pszczelarzami oraz uzyskania wyczerpujących odpowiedzi na pytania skierowane do wykładowców. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały dotyczące spotkania. Tradycyjnie wśród uczestników rozlosowano przydatne w pasiekach upominki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim słuchaczom za przybycie, jak również za liczne pytania skierowane do prelegentów, świadczące o ogromnym zainteresowaniu problematyką prezentowaną na Sympozjum.

Materiały z konferencji

Ilość wyświetleń artykułu: 1890